Zadanie przedzłazowe - konkurs!!!

“Opowiedzcie wiatry dymne i płomienne
O tych latach głośnych co jak salwy trzy…”

śpiewał R. Riedel o powstaniach śląskich. I o ludziach, którzy stali się ich bohaterami, choć “byli tak zwyczajni, że aż żal“. Właśnie im poświęcone będzie nasze zadanie przedzłazowe.  Bo choć o samych wydarzeniach, które miały miejsce na Śląsku 90. lat temu mówi się teraz sporo, to o postaciach, które je tworzyły, ich złożonych historiach, wiemy wciąż niewiele. Dlatego chcemy skłonić Was do poszukiwań w swojej najbliższej okolicy osób i miejsc, związanych z powstaniami śląskimi.

Ogłaszamy konkurs na najlepszą prezentację, przygotowaną w ramach zadania przedzłazowego! Efekty Waszych poszukiwań zostaną zaprezentowane podczas Złazu na wystawie na Górze św. Anny. Na autorów najlepszych prezentacji czekają nagrody!

Poniżej informacje o zadaniach dla gromad i drużyn poszczególnych pionów metodycznych.“Byli tak zwyczajni, że aż żal…” – czyli sylwetki Bohaterów Powstań Śląskich

Zadaniem drużyn będzie dotarcie do wybranej, nieznanej postaci, związanej z powstaniami śląskimi, odkrycie jej historii a następnie przedstawienie w formie:

- projektów kartek pocztowych wykonanych w dowolnej technice plastycznej (zuchy)
- “rodzinnego albumu” (harcerze)
- “kartek z pamiętnika” (harcerze starsi)
- reportażu (wędrownicy)

Prezentacje mogą być przygotowane w dowolnej formie papierowej lub multimedialnej (w przypadku formy multimedialnej, na wystawie zaprezentowane zostaną jedynie wybrane, najlepsze 2-3 materiały).

Termin nadsyłania prezentacji: 6 maja 2011 r.

Prezentacje w formie elektronicznej należy przesłać na adres program@opolska.zhp.pl (lub jako link do pliku), w formie papierowej dostarczyć do chorągwi w kopercie z napisem “złaz - konkurs + nazwa drużyny/patrolu + hufiec”.

Dodaj komentarz

Aktualny dzień miesiąc rok *